Juridiskā palīdzība kriminālprocesā

Valsts nodrošinātu advokātu kriminālprocesā uzaicina Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā:

  • ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav noslēdzis vienošanos ar advokātu, bet advokāta piedalīšanās ir obligāta vai persona vēlas advokāta piedalīšanos, procesa virzītājs paziņo attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajam par nepieciešamību nodrošināt advokāta piedalīšanos kriminālprocesā un zvērinātu advokātu vecākais ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc procesa virzītāja pieprasījuma saņemšanas paziņo procesa virzītājam par konkrētā advokāta piedalīšanos kriminālprocesā;
  • ja ir apgrūtināta vai citādi nav nodrošināta nepilngadīgā tiesību un interešu aizsardzība vai viņas pārstāvis iesniedz motivētu lūgumu, vai izņēmuma gadījumā, ja citādi nav iespējams nodrošināt personas tiesību un interešu aizsardzību kriminālprocesā, procesa virzītājs pieņem lēmumu par cietušā — pilngadīgas trūcīgas vai maznodrošinātas personas pārstāvja — advokāta uzaicināšanu. Procesa virzītājs minēto lēmumu paziņo attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajam. Zvērinātu advokātu vecākais ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc procesa virzītāja pieprasījuma saņemšanas paziņo procesa virzītājam par konkrētā advokāta piedalīšanos kriminālprocesā;
  • ja nepilngadīgais cietušais vai viņa pārstāvis nav noslēdzis vienošanos ar aizstāvi par juridiskās palīdzības sniegšanu – aizstāvja piedalīšanās ir obligāta, ja noziedzīgs nodarījums saistīts ar vardarbību, ko nodarījusi persona, no kuras nepilngadīgais ir materiāli vai citādi atkarīgs, vai par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību, procesa virzītājs pieņem lēmumu par advokāta kā juridiskās palīdzības sniedzēja uzaicināšanu. Procesa virzītājs minēto lēmumu paziņo attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajam. Zvērinātu advokātu vecākais ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc procesa virzītāja pieprasījuma saņemšanas paziņo procesa virzītājam par konkrētā aizstāvja piedalīšanos kriminālprocesā.

Juridiskās palīdzības administrācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nodrošina samaksu advokātam par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu.


Cietušā pamattiesības kriminālprocesā

Juridiskā palīdzība nepilngadīgajiem cietušajiem


 

Saite uz e-pakalpojumu https://latvija.lv/DzivesSituacijas/tiesibu-aizsardziba/valsts-juridiska-palidziba