Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

 

Pieprasījuma veidlapas

 

 Iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapa

Lai atvieglotu iesniegumu aizpildīšanu, pievienojam paraugus, kā aizpildīt iesniegumus:

 Iesniegums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam civillietā (paraugs)

   

 Gadījumos, kad nepieciešama informācija par veidlapu aizpildīšanu vai klāt pievienojamajiem dokumentiem, lūgums zvanīt uz informatīvo tālruni 80001801, vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā (http://jpa.gov.lv/atrasanas-vieta-un-pienemsanas-laiki) vai pašvaldībā.