Vakances

1. Juridiskās palīdzības administrācija (reģ. Nr.90002069765, www.jpa.gov.lv) izsludina konkursu uz Piedziņas nodaļas juriskonsulta/-es ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku (amata saime 21, līmenis IIIB)

 

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu un ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu saistīto izdevumu piedziņu: izvērtēt administratīvo lietu materiālus, personu iesniegumus, sagatavot administratīvo aktu u.c. piedziņas dokumentu projektus;

- sniegt konsultācijas par piedziņas kārtību, sadarboties ar kriminālprocesa virzītajiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

 

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

- padziļinātas zināšanas kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesībās;

- darba pieredze valsts pārvaldē, tiesu varas un tiesu varai piederīgajās institūcijās;

- vēlama pieredze normatīvo aktu izstrādē;

- kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, ētiskums;

- teicamas latviešu valodas un divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā 

valoda, zināšanas;

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas).

 

Tevi sagaida:

- intensīvs un atbildīgs darbs komandā;

- iespējas profesionāli augt un papildināt zināšanas;

- atalgojums pēc pārbaudes laika - atbilstoši noteiktajai kategorijai paredzētajam apmēram no EUR 840 līdz 1060;

-  darbavieta Rīgas centrā.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi vakance "juriskonsulta/-es amats" un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas divdesmit dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt Juridiskās palīdzības administrācijai Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese: jpa@jpa.gov.lv, kontakttālrunis 67515290.

 

2. Juridiskās palīdzības administrācija (reģ. Nr. 90002069765, www.jpa.gov.lv) izsludina konkursu uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta/-es ierēdņa amatu uz noteiktu laiku (amata saime 21, līmenis IIIB)

 

Galvenie amata pienākumi:

-  izvērtēt valsts kompensācijas pieprasījumus, sagatavot administratīvo aktu projektus;

-  veikt paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā atbilstības pārbaudi;

-  izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu projektus, veikt to iepriekšējo papildpārbaudi.

 

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst   piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;

- padziļinātas zināšanas kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesībās;

- darba pieredze valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu varas un tiesu varai piederīgajās institūcijās;

- vēlama pieredze normatīvo aktu izstrādē un pārstāvībā tiesā;

- kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz klientu, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, ētiskums;

- teicamas latviešu valodas un divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda (vēlams angļu valoda), zināšanas;

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas).

 

Tevi sagaida:

- intensīvs un atbildīgs darbs komandā;

- iespējas profesionāli augt un papildināt zināšanas;

- atalgojums pēc pārbaudes laika - atbilstoši noteiktajai kategorijai paredzētajam apmēram no EUR 840 līdz 1060;

-  darbavieta Rīgas centrā.

 

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi vakance "juriskonsulta/-es amats" un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt Juridiskās palīdzības administrācijai Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese: jpa@jpa.gov.lv , kontakttālrunis 67515290.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Juridiskās palīdzības administrācija informē, ka pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: das@jpa.gov.lv.