Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

 

Vakances

“Juridiskās palīdzības administrācija (reģ. Nr. 90002069765, www.jpa.gov.lv) izsludina konkursu uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku (amata saime 21, līmenis IIIB)

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā:

-  izvērtējot valsts kompensācijas pieprasījumus, sagatavojot administratīvo aktu projektus;

-  veicot paziņojumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā atbilstības pārbaudi;

-  izstrādājot iekšējo normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu projektus, veicot to iepriekšējo papildpārbaudi.

Ja Tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

- padziļinātas zināšanas kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesībās;

- darba pieredze valsts un pašvaldību iestādēs, tiesu varas un tiesu varai piederīgajās institūcijās;

- pieredze normatīvo aktu izstrādē un pārstāvībā tiesā (vēlama);

- šādas kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz klientu, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, ētiskums;

- teicamas latviešu valodas un divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda (vēlams angļu valodas), zināšanas;

- ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas).

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- intensīvu un atbildīgu darbu komandā;

- iespējas profesionāli augt un papildināt zināšanas;

- atalgojumu pēc pārbaudes laika atbilstoši noteiktajai kategorijai paredzētajam apmēram - no EUR 840 līdz 1060;

-  veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika novērtēšanas;

- darbavietu Rīgas centrā.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi “Vakance­_ Juridiskās nodaļas juriskonsulta amats" un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt Juridiskās palīdzības administrācijai Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese: jpa@jpa.gov.lv.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Piesakot savu kandidatūru vakantajam amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma” 7.panta prasībām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Juridiskās palīdzības administrācija informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050, kontakttālrunis 67515302”.

 

“Juridiskās palīdzības administrācija (reģ. Nr. 90002069765, www.jpa.gov.lv) izsludina konkursu uz Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulta/-es ierēdņa amatu uz noteiktu laiku (amata saime 21, līmenis IIIB)

Ja vēlies ieguldīt savas zināšanas un prasmes interesantā un dinamiskā darbā:

- izvērtējot personu iesniegumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam, sagatavojot administratīvo aktu projektus, sniedzot konsultācijas par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas kārtību, t.sk. pārrobežu strīdos;

- izvērtējot personu iesniegumus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības līguma slēgšanu, sagatavojot juridiskās palīdzības līgumu projektus, veicot juridiskās palīdzības sniedzēju paziņojumu atbilstības pārbaudi.

Ja Tev ir:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

- padziļinātas zināšanas civilprocesa un administratīvā procesa tiesībās;

- darba pieredze valsts pārvaldē, tiesu varas un tiesu varai piederīgajās institūcijās;

- pieredze normatīvo aktu izstrādē un pārstāvībā tiesā (vēlama);

- pieredze darbā ar sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu saņēmējiem (vēlama);

- šādas kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komunikācija, ētiskums;

- teicamas latviešu valodas un divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā 

  valoda (vēlams angļu valodas), zināšanas;

- ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas).

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- intensīvu un atbildīgu darbu komandā;

- iespējas profesionāli augt un papildināt zināšanas;

- atalgojumu pēc pārbaudes laika atbilstoši noteiktajai kategorijai paredzētajam apmēram - no EUR 840 līdz 1060;

-  veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika novērtēšanas;

- darbavietu Rīgas centrā.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi “Vakance­_ Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļas juriskonsulta amats" un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt Juridiskās palīdzības administrācijai Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese: jpa@jpa.gov.lv.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Piesakot savu kandidatūru vakantajam amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma” 7.panta prasībām.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Juridiskās palīdzības administrācija informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, datu apstrādes pārzinis ir Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050, kontakttālrunis 67515302”.