Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 


Vakances

Juridiskās palīdzības administrācija izsludina konkursu uz Piedziņas nodaļas juriskonsulta/-es ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku (amata saime 21, līmenis IIIB)

 

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt cietušajiem izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu un ar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu saistīto izdevumu piedziņu: izvērtēt administratīvo lietu materiālus, personu iesniegumus, sagatavot administratīvo aktu u.c. piedziņas dokumentu projektus;

- sniegt konsultācijas par piedziņas kārtību, sadarboties ar kriminālprocesa virzītajiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

 

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

- padziļinātas zināšanas kriminālprocesa un administratīvā procesa tiesībās;

- darba pieredze valsts pārvaldē, tiesu varas un tiesu varai piederīgajās institūcijās;

- vēlama pieredze normatīvo aktu izstrādē;

- kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, ētiskums;

- teicamas latviešu valodas un divu svešvalodu, no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā 

valoda, zināšanas;

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas).

 

Tevi sagaida:

- intensīvs un atbildīgs darbs komandā;

- iespējas profesionāli augt un papildināt zināšanas;

- atalgojums pēc pārbaudes laika - atbilstoši noteiktajai kategorijai paredzētajam apmēram no EUR 840 līdz 1060;

- darbavieta Rīgas centrā.

 

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādi vakance "juriskonsulta/-es amats" un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam sūtīt Juridiskās palīdzības administrācijai Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese: jpa@jpa.gov.lv.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu Juridiskās palīdzības administrācija informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi, personas datu apstrādes pārzinis ir Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.