Struktūrvienību kontaktinformācija

 

Amata nosaukums             
Vārds, uzvārds Tālrunis   
E-pasts
Direktore
Irina Ļitvinova
67514200
irina.litvinova@jpa.gov.lv
Lietvedības nodaļa
Vadītāja
Līga Pakalne
67514208
liga.pakalne@jpa.gov.lv
Vecākā lietvede Evita Goldberga 67514216 evita.goldberga@jpa.gov.lv
Vecākā lietvede Liene Boicova 67514207 liene.boicova@jpa.gov.lv
Vecākā lietvede Annija Dombrovska 67514200 annija.dombrovska@jpa.gov.lv
Administratīvās un finanšu vadības nodaļa
Vadītāja Madara Nelsone 67515302 madara.nelsone@jpa.gov.lv
Vadītāja vietniece Lāsma Kaula 67515283 lasma.kaula@jpa.gov.lv
Vecākā grāmatvede Santa Vārpiņa 67514210 santa.varpina@jpa.gov.lv
Vecākā grāmatvede Skaidrīte Margeviča 67514235 skaidrite.margevica@jpa.gov.lv
Vecākā grāmatvede Ilze Lasmane 67515212 ilze.lasmane@jpa.gov.lv
Vecākais referents Ralfs Mežals 67514236 ralfs.mezals@jpa.gov.lv
Vecākā referente (personāla jaut.) Katrīna Berga 67515290 katrina.berga@jpa.gov.lv
    Juridiskās palīdzības nodrošinājuma nodaļa
Vadītāja, direktora vietniece
Jeļena Bārbale
67514225
jelena.barbale@jpa.gov.lv
Vadītāja vietniece
Egita Lapa
67514215
egita.lapa@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Anda Rigaste 67514211 anda.rigaste@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Monta Strazdiņa 67514213 monta.strazdina@jpa.gov.lv
Juriskonsults Uldis Kārklevalks 67514228 uldis.karklevalks@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Antra Enkure 67514229 antra.enkure@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Ilze Šleija 67514237 ilze.sleija@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Anete Redele 67514212 anete.redele@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Gita Zēbolde 67514204 gita.zebolde@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Natālija Kaļinka 67514234 natalija.kalinka@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Ilona Bērzkalne 67515245 ilona.berzkalne@jpa.gov.lv
    Juridiskā nodaļa
Vadītāja
Iveta Laicāne
67514201
iveta.laicane@jpa.gov.lv
Vadītāja vietniece
Irita Kornete-Līva
67515293
irita.kornete-liva@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Ineta Romanovska 67514222 ineta.romanovska@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Karina Sirota 67515285 karina.sirota@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Dina Kimbore - Briede 67515273 dina.kimbore-briede@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Zane Greidiņa 67514219 zane.greidina@jpa.gov.lv
    Piedziņas nodaļa
Vadītāja
Inita Liepiņa
67514214
inita.liepina@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Inga Ozola 67514223 inga.ozola@jpa.gov.lv
Juriskonsulte Elīna Ozola 67515308 elina.ozola@jpa.gov.lv
Juriskonsults Edgars Mednis 67514221 edgars.mednis@jpa.gov.lv

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus