Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

 

Stratēģija

Juridiskās palīdzības administrācijas darbības attīstības īstenošana 2015. – 2016.gadā

       Juridiskās palīdzības administrācijas darbības attīstības īstenošana 2015. – 2016.gadā, balstoties uz Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem, plānota atbilstoši Tieslietu ministrijas darbības stratēģijā 2015. – 2016.gadam noteiktajiem mērķiem, darbības virzieniem, kā arī, lai efektīvi izpildītu Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” un minētajā nolikumā paredzētās funkcijas un uzdevumus.

Pievienotās datnes

 


 

Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēģija 2007.–2009. gadam

 

         Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēģija 2007.–2009. gadam (turpmāk – stratēģija) ir ministrijas padotībā esošas iestādes vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā atspoguļoti iestādes mērķi, darbības virzieni, to īstenošanas programmas un nepieciešamais finansējums. Stratēģija ietver administrācijas darbības virsmērķi, kompetenci un pilnvarojumu, īstenotās rīcībpolitikas, līdzšinējās darbības spēju izvērtējumu un administrācijas īstenotās budžeta programmas.

Pilnu administrācijas stratēģijas tekstu skatīt pievienotajā datnē.

Pievienotās datnes