Statistika

Par 2017.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

58 67 74  54 65  44 57  70  56 77  74    696

Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā

59  50 66  62  55  54  44 53 44 59  79   625

t.sk., personas nāve

9  4  11  16  11  6 8  6 6  13  10    100

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

 11  8  13 14  10 9  12  19  12  13  18    139

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1  0  0 0  0 0  0  0 0  9  0    1

t.sk., smagi miesas bojājumi

 15  11  6  12  8  10  3  8  7  10  16    106

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

 23  27  36  20  26  29  21  20  19  23  35    279

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0  0  0  0  0 0  0  0 0  0  0    0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

5  8  10  2  4  4 6  6 10  9  0    70

Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, EUR

Kopā

 79991,85  89962,85  60271,43  69795,00 65095,00  60094,33 59830,00  59935,00  70075,99 60175,00  59645,00   734871,45

t.sk., personas nāve

 21275,00  18499,99  9400,00  19650,00  19575,00  17683,33 10210,00 8855,00  6554,99  19000,00 5700,00   156403,31

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

19693,99  12985,00 16870,00  14040,00  15195,00  10535,00 14385,00  20430,00 24831,00 14420,00 15925,00   179309,99

t.sk., cilvēku tirdzniecība

2590,00 1295,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00    3885,00

t.sk., smagi miesas bojājumi

19285,00  23310,00  9170,00  9980,00 14525,00  7576,00  11900,0  7875,00  13265,00 10605,00 13895,00   141386,00

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

17147,86 33872,86  24831,43  26125,00  15800,00  24300,00  23335,00  22775,00  25425,00  16150,00  24125,00   253887,15

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00   0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

161 160  191  134  135 153 115  138  147 127 150   1611

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

129  128  149  93  104 129 107 91  117  116  114    1277

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

19  18  30 19 23  15  13 11  10  27  11   196

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

 19  16  33  15  29  26  13 22 27  26 24   250

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

 1  6  3  4  2  12  6  4  2  0  6    46

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

Kopā

 162384,44  163012,61 202483,40 182705,38 116482,45  148838,67  159870,95  109715,12 112505,73 154768,16 135922,06   1648688,97

t.sk., administratīvajās lietās

337,19 84,75 1006,00 852,36 304,30 205,00  536,19 1491,82 1710,17  710,32  75,00   7313,10

t.sk., civillietās

 10814,67 11337,04 13358,79  10151,16  8253,33  9132,18  9196,36 6735,24 6389,43 9779,55 8803,47    103951,22

t.sk., krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 150869,98  151185,32  187543,61  171136,86  107224,82  139101,49 149432,63  101096,51 104086,13 143858,59  126273,70   1531809,64

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības

likuma 68.pantu

 362,60  405,50  575,00  565,00  700,00 400,00  705,77 391,55  320,00 419,70 769,89   5615,01

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

116  114 115 116  115  114  129  142 147 148 149    

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits

1702  2089 2372 2040  1790  1989  156  1443  1656  2064  1873   20704

pēc JPA norīkojuma

171 206  215 207  178  155 139  170  151  181  150   1923

aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

1516 1875  2152  1825  1602  1828  1530  1268  1494  1877  1714    18681

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.pantu

15  8  5  8  10  6 17  5  11  6  9   100

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

328 304 312 210 325 335  421 352  343  389  413   3732

2016.gads

2015.gads

2014.gads