Statistika

Par 2018.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

84
72
 72                    228

Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā

40 47 79                    166

t.sk., personas nāve

8  7  10                   25

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

10  14  20                   44

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1  0  1                    1

t.sk., smagi miesas bojājumi

 4  4  15                    23

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

 17  22  33                    72

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0  0  0                   0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

 5  5  9                   19

Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, EUR

  I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

49853,45  49455,00  103901,00                   203209,45

t.sk., personas nāve

12675,00  11900,00 13800,00                    38375,00

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

13300,00 13020,00  33231,00                   59551,00

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1330,00 0,00  1330,00                    2660,00

t.sk., smagi miesas bojājumi

 6098,45 5285,00  20615,00                    31998,45

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

 16450,00 19250,00  24925,00                    70625,00

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0,00  0,00  0,00                    0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

161  136 156                   453

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

106  95  108                    309

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

28  20  28                   76

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

28

 28  27                   83

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

5  2  4                    11

Administratīvās tiesas lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu sarežģītajās administratīvajās lietās

0  0 0                    0
Iesniegumi finansiālā atbalsta pieprasījumam 0  0  0                    0

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

132809,39  164263,31 149728,22                   446800,92

t.sk., administratīvajās lietās

422,56  749,74 849,56                    2021,86

t.sk., civillietās

 7950,84  8718,56  9051,49                    25720,89

t.sk., krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

123828,64  154535,01  139202,17                   417565,82

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības

likuma 68.pantu

 607,35  260,00  625,00                    1492,35

 t.sk. finansiālā atbalsta nodrošināšanai ārvalstīs 

0,00 0,00 0,00                   0,00

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

146
145 147                    

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits, kopā

1929 1860  1693                   5482

pēc JPA norīkojuma

175 174 166                   515

aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

1743 1683 1515                   4941

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.pantu

11 3  12                   26

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

344 310 337
                   991

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads