Statistika

Par 2017.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

58 67 74  54 65                318

Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā

59  50 66  62  55               292

t.sk., personas nāve

9  4  11  16  11                51

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

 11  8  13 14  10                56

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1  0  0 0  0                1

t.sk., smagi miesas bojājumi

 15  11  6  12  8                52

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

 23  27  36  20  26                132

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0  0  0  0  0                0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

5  8  10  2  4                29

Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, EUR

Kopā

 79991,85  89962,85  60271,43  69795,00 65095,00               365116,13

t.sk., personas nāve

 21275,00  18499,99  9400,00  19650,00  19575,00               88399,99

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

19693,99  12985,00 16870,00  14040,00  15195,00               78783,99

t.sk., cilvēku tirdzniecība

2590,00 1295,00 0,00  0,00  0,00                3885,00

t.sk., smagi miesas bojājumi

19285,00  23310,00  9170,00  9980,00 14525,00               76270,00

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

17147,86 33872,86  24831,43  26125,00  15800,00               117777,15

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00               0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

161 160  191  134  135               781

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

129  128  149  93  104                603

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

19  18  30 19 23               109

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

 19  16  33  15  29               112

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

 1  6  3  4  2                16

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

Kopā

 162384,44  163012,61 202483,40 182705,38 116482,45               827068,28

t.sk., administratīvajās lietās

337,19 84,75 1006,00 852,36 304,30               2584,60

t.sk., civillietās

 10814,67 11337,04 13358,79  10151,16  8253,33                53914,99

t.sk., krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 150869,98  151185,32  187543,61  171136,86  107224,82               767960,59

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības

likuma 68.pantu

 362,60  405,50  575,00  565,00  700,00               2608,10

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

116  114 115 116  115                

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits

1702  2089 2372 2040  1790               9993

pēc JPA norīkojuma

171 206  215 207  178               977

aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

1516 1875  2152  1825  1602                8970

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.pantu

15  8  5  8  10               46

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

328 304 312 210 325                

2016.gads

2015.gads

2014.gads