Statistika

Par 2017.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

58 67 74  54 65  44 57            419

Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā

59  50 66  62  55  54  44           390

t.sk., personas nāve

9  4  11  16  11  6 8            65

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

 11  8  13 14  10 9  12            77

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1  0  0 0  0 0  0            1

t.sk., smagi miesas bojājumi

 15  11  6  12  8  10  3            65

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

 23  27  36  20  26  29  21            182

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0  0  0  0  0 0  0            0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

5  8  10  2  4  4 6            39

Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, EUR

Kopā

 79991,85  89962,85  60271,43  69795,00 65095,00  60094,33 59830,00           485040,46

t.sk., personas nāve

 21275,00  18499,99  9400,00  19650,00  19575,00  17683,33 10210,00           116293,32

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

19693,99  12985,00 16870,00  14040,00  15195,00  10535,00 14385,00           103703,99

t.sk., cilvēku tirdzniecība

2590,00 1295,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00            3885,00

t.sk., smagi miesas bojājumi

19285,00  23310,00  9170,00  9980,00 14525,00  7576,00  11900,0           95746,00

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

17147,86 33872,86  24831,43  26125,00  15800,00  24300,00  23335,00           165412,15

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00           0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

161 160  191  134  135 153 115           1049

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

129  128  149  93  104 129 107            839

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

19  18  30 19 23  15  13           137

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

 19  16  33  15  29  26  13           151

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

 1  6  3  4  2  12  6            34

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

Kopā

 162384,44  163012,61 202483,40 182705,38 116482,45  148838,67  159870,95           1135777,90

t.sk., administratīvajās lietās

337,19 84,75 1006,00 852,36 304,30 205,00  536,19           3325,79

t.sk., civillietās

 10814,67 11337,04 13358,79  10151,16  8253,33  9132,18  9196,36            72243,53

t.sk., krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

 150869,98  151185,32  187543,61  171136,86  107224,82  139101,49 149432,63           1056494,71

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības

likuma 68.pantu

 362,60  405,50  575,00  565,00  700,00 400,00  705,77           3713,87

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

116  114 115 116  115  114  129            

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits

1702  2089 2372 2040  1790  1989  156           12138

pēc JPA norīkojuma

171 206  215 207  178  155 139           1271

aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

1516 1875  2152  1825  1602  1828  0            10798

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.pantu

15  8  5  8  10  6 17           69

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

328 304 312 210 325 335  421           2235

2016.gads

2015.gads

2014.gads