Statistika

Par 2018.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

84
72
 72 83  69  59  60  52  67        618

Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā

40 47 79  76  62  69  51  52  66        542

t.sk., personas nāve

8  7  10  10  8  8  7  4  10       72

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

10  14  20  23  16  16  16  14  16       145

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1  0  1  1  0  0  0  0  0        3

t.sk., smagi miesas bojājumi

 4  4  15  14  10  10  8  9  8        82

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

 17  22  33  28  28  35  20  25  32        240

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0  0  0  0 0 0  0  0 0       0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

 5  5  9  12 2  3  10  3 6       55

Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, EUR

  I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

49853,45  49455,00  103901,00  77334,69 93316,67 81076,34
74970,00  68695,00  88829,06       687431,21

t.sk., personas nāve

12675,00  11900,00 13800,00  11325,01 15991,67 18633,34  12900,00 7250,00  19566,67        124041,69

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

13300,00 13020,00  33231,00 19285,00 32715,00 22005,00 24185,00  20370,00  23380,00       201491,00

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1330,00 0,00  1330,00 1330,00  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00        3990,00

t.sk., smagi miesas bojājumi

 6098,45 5285,00  20615,00  18515,00 15435,00  12810,00  11935,00  14700,00  13545,00        118938,45

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

 16450,00 19250,00  24925,00 26879,68 29175,00  27628,00 25950,00 26375,00  32337,39        238970,07

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00        0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

161  136 156  157  153 134
105 146  125       1273

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

106  95  108 126  106 99 91  92  102        925

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

28  20  28  25  22  16 18  13  18       188

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

28

 28  27  18  35  9  23  23  20       211

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

5  2  4  2 2  0  2  3  2       22

Administratīvās tiesas lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu sarežģītajās administratīvajās lietās

0  0 0  0  0  0  0  0  0        0
Iesniegumi finansiālā atbalsta pieprasījumam 0  0  0 0  0  0  0 0 0        0

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

132809,39  164263,31 149728,22  157662,25 141137,94 162215,89 113068,04  85639,15 155835,54       1262359,73

t.sk., administratīvajās lietās

422,56  749,74 849,56 1372,14 322,23  612,00  1551,37  140,00  1773,71        7793,31

t.sk., civillietās

 7950,84  8718,56  9051,49 9694,11 10744,25  10435,10  8182,14  5803,86  8521,67        79102,02

t.sk., krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

123828,64  154535,01  139202,17 145759,47  129618,66 150355,24  102324,96  79051,69 144660,16       1169336,00

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības

likuma 68.pantu

 607,35  260,00  625,00  836,53  452,80  813,55  1009,57  643,60  880,00        6128,40

 t.sk. finansiālā atbalsta nodrošināšanai ārvalstīs 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

146
145 147 146  145 144  143 141  144        

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits, kopā

1929 1860  1693  1950 1907  1804 1519  1571 1581       15814

pēc JPA norīkojuma

175 174 166 174  182  161 144  129  136       1441

aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

1743 1683 1515 1764  1717 1643 1361  1428  1442       14296

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.pantu

11 3  12 12  8  0  14  14  3       77

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

344 310 337
 316  366  335  382 366  296        3052

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads