Statistika

Par 2018.gadu

Valsts kompensācijas cietušajiem

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

84
                       84

Lēmumi par valsts kompensācijas izmaksu, kopā

40                        40

t.sk., personas nāve

8                        7

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

10                       10

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1                        1

t.sk., smagi miesas bojājumi

 4                        4

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

 17                        17

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0                       0

Atteikts izmaksāt valsts kompensāciju

 5                       5

Valsts kompensācijās cietušajiem izmaksātie līdzekļi, EUR

  I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

49853,45                       49853,45

t.sk., personas nāve

12675,00                        12675,00

t.sk., aizskarta dzimumneaizskaramība

13300,00                       13300,00

t.sk., cilvēku tirdzniecība

 1330,00                        1330,00

t.sk., smagi miesas bojājumi

 6098,45                        6098,45

t.sk., vidēja smaguma miesas bojājumi

 16450,00                        16450,00

t.sk., HIV, B vai C hepatīts

 0,00                        0,00

  Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Kopējais pieteikumu skaits

161                        161

Lēmumi par juridiskās palīdzības piešķiršanu

106                        106

Atteikts piešķirt juridisko palīdzību

28                        28

Pārtraukts nodrošināt juridisko palīdzību

28

                      28

PMLP pieprasījumi patvēruma meklētājiem

5                        5

Administratīvās tiesas lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu sarežģītajās administratīvajās lietās

0                        0
Iesniegumi finansiālā atbalsta pieprasījumam 0                        0

Juridiskai palīdzībai izmaksātie līdzekļi, EUR

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kopā

Kopā

132809,39                       132809,39

t.sk., administratīvajās lietās

422,56                        422,56

t.sk., civillietās

 7950,84                        7950,84

t.sk., krimināllietās pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

0,00                        0,00

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības

likuma 68.pantu

 123828,64                        123828,64

 t.sk. finansiālā atbalsta nodrošināšanai ārvalstīs 

607,35                       607,35

 Juridiskās palīdzības sniedzēji

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Juridiskās palīdzības sniedzēju skaits

146
                       

Apmaksai saņemto paziņojumu skaits

0                       0

pēc JPA norīkojuma

175                       175

aizstāvības nodrošināšanai KP pēc procesa virzītāja uzaicinājuma

1743                       1743

t.sk., saskaņā ar Ārstniecības likuma 68.pantu

11                       11

Sniegtās telefonkonsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni nr.80001801

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Sniegto telefonkonsultāciju skaits

344  
                   

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads