Kontakti

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050

Lai iekļūtu ēkā jānospiež kods11

Bezmaksas informatīvais
tālr: 80001801

E-pasts: jpa@jpa.gov.lv

   

Partneri

 

 

Aktualitātes
2010-05-26

Ludzā notiks seminārs par valsts nodrošināto juridisko palīdzību

Sestdien, 29.maijā Juridiskās palīdzības administrācija (JPA) dodas uz Ludzu, lai informētu sabiedrību par iespējām saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajiem. JPA speciālisti novadīs semināru Ludzas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, kā arī nogādās informatīvos materiālus, kurus iedzīvotāji varēs saņemt pašvaldības sociālajā dienestā un tiesībsargājošās institūcijās.

Semināra laikā interesenti tiks informēti par aktualitātēm valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanā un izmaiņām normatīvajos aktos. Ar 2009.gada 1.jūliju finanšu trūkuma dēļ ir sašaurināts to personu loks, kas var pieprasīt valsts nodrošināto juridisko palīdzību – šobrīd tās ir personas, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss (izziņu izsniedz pašvaldība), personas, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, un tikai izņēmuma gadījumos valsts nodrošināto juridisko palīdzību var pieprasīt personas, kuras pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ).

Kopš 2009.gada 1.jūlija ir samazināti arī valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas gadījumi. Vairs netiek piešķirta juridiskā palīdzība administratīvajās lietās, civillietās, ja tās pieprasīšana ir saistīta aizdevuma līguma izpildi, un juridisko palīdzību ir pieprasījis aizdevējs, ja pieprasījums ir saistīts ar greznumlietām vai greznumpakalpojumiem, kā arī juridisko palīdzību nevar saņemt gadījumos, kas tieši saistīts ar pieprasītāja visa veida saimniecisko darbību, komercdarbību vai neatkarīgu profesionālo darbību, kā arī citos gadījumos. Kopš 2009.gada 1.jūlija valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība pārsvarā tiek nodrošināta civillietās un privātās apsūdzības kriminālprocesos.

Saistībā ar valsts kompensācijām cietušajiem kopš 2010.gada 1.janvāra  vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir noteikts triju minimālo mēneša darba algu apmērā. Kompensācija tiek izmaksāta: Ls 540 -  ja iestājusies personas nāve; Ls 378 - ja cietušajiem nodarīti smagi miesas bojājumi vai aizskarta cietušā dzimumneaizskaramība, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu; Ls 270 - ja cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi. Ja cietušais no vainīgās personas saņēmis kompensāciju par noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu, izmaksājamās valsts kompensācijas apmērs tiek samazināts atbilstoši jau saņemtajai kompensācijai.

Seminārs notiks 29.maijā plkst. 11:00 notiks Ludzā, Raiņa ielā 16A.